Ereleden zijn leden die een speciale bijdrage hebben geleverd aan Phaidra en nog wel betrokken zijn maar niet meer in functie.